Garanti - Aluproff
22910
page-template-default,page,page-id-22910,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

Garanti

På Aluproff produkter

yder vi følgende garanti:

Profiler, glidere og andre dele: 5 års garanti på alle dele for produktionsfejl, som medfører nedsat funktionalitet.
Motor og fjernbetjening: 5 års garanti på produktionsfejl, som medfører nedsat funktionalitet.

 

Aluproff er ikke ansvarlig for fejl eller tab som er opstået ved:

  • Fejlagtig montering af el og/eller brug af ikke-Aluproff-autoriserede eldele.
  • Montering som ikke følger Aluproffs anvisninger eller god håndværksmæssig praksis inden for faget.
  • Fejl og skade som følge af eksterne påvirkninger, f.eks. ulykker, brand, el-forstyrrelser og overspænding.
  • Betjeningsfejl, herunder omgjort justering ved forkert betjening.
  • Forkert rengøring – brug kun milde rengøringsmidler og aldrig sulfo.
  • Naturlig ældning, støv og snavs i skinner, dele og motor.

NB: Husk ved nedtagning af motorstænger at følge brugsanvisningen, så justeringen ikke forsvinder. Dette kan ødelægge anlægget.

 

Garantien dækker:
Ombytning af den defekte del ved indlevering.

 

Garantien dækker ikke:
Udgifter til nedtagning eller geninstallering af anlægget. Rejse- og opholdsudgifter ifm reparationen.
Fragtomkostninger ved ombytning/reparationer af dele.
Alle følgeskader, herunder driftstab og produktansvar ud over, hvad der følger af ufravigelige lovgivninger på leveringstidspunktet.
Skade eller reparationsudgifter eller andre udgifter påført tredje part.

 

Procedure ved garantibehandlinger:
Det påhviler slutbrugeren at dokumentere, at produktets dele eller motor/fjernbetjening, på leveringstidspunktet, var behæftet med materiale-,
produktions- eller konstruktionsfejl.

Al henvendelse skal gå gennem forhandleren. Forhandleren vil vurdere, hvorledes reklamationen skal håndteres, og han bestiller de fornødne
reservedele hos Aluproff.

 

Følgende procedure skal følges ved reklamation:
Opgiv produkttype, modelnummer, serienummer og beskriv problemet. Opgiv fakturanummer og leveringsdato.
Medsend garantibeviset eller en fotokopi. Den del, der reklameres over, skal indpakkes omhyggeligt og sendes til Aluproff. Aluproff vil afsende
det reparerede eller ombyttede produkt så hurtigt som muligt.

Tilbage til forhandleren